THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

Tài khoản của Quý khách hàng đang tạm dừng do Quý khách chưa thanh toán VND . tiền cước (thuộc mã thanh toán , Chi tiết) hoặc theo yêu cầu của Quý khách.
Để thanh toán cước viễn thông, Quý khách có thể sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử BIDV, Vietinbank, Agribank, EzBank, EzPay, viMomo, Payoo hoặc thanh toán trực tuyến qua cổng thanh toán tại trang web http://www.vnpt-hanoi.com.vn. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách liên hệ bộ phận hỗ trợ theo số máy 024.800126 hoặc 024.38700700.
Trường hợp Quý khách đã thanh toán cước mà vẫn nhận được thông báo này xin đề xem hướng dẫn xóa bộ đệm DNS.
Xin chân thành cám ơn!


Your account is temporarily suspended due to your pending payment VND (payment code , details ) or at your request.
To pay your service fees, you can use the sevices banking of BIDV, Vietinbank, Agribank, EzBank, EzPay, viMomo, Payoo or Portal VNPT Ha Noi at http://www.vnpt-hanoi.com.vn. For further information, contact our customer service at 024.800126 or 024.38700700.
In case you have paid, you still receive this message, please to refresh DNS cache.
Thank you !